Koulutapaturmat ja terveydenhoito
 

Kun oppilaalle sattuu tapaturma koulussa tai koulumatkalla, on siitä viipymättä ilmoitettava esim. välituntivalvojalle, luokanopettajalle.

Jos oppilas tarvitsee lääkärin hoitoa, koulusta soitetaan keskussairaalan päivystykseen ja ilmoitetaan oppilaan henkilätiedot ja kerrotaan mitä on tapahtunut. Oppilaan vamma huomioon ottaen yritetään tavoittaa huoltajia, jos huoltajat eivät pysty käyttämään oppilasta päivystyksessä koulu järjestää kuljetuksen sekä saattajan oppilaalle. Oppilas saa mukaan lähetteen, siinä selostetaan lyhyesti mitä on tapahtunut ja että kysymyksessä on koulutapaturma. Oppilasta ei koskaan jätetä yksin päivystykseen. Hampaisiin kohdistuvassa tapaturmassa koululta ollaan yhteydessä hammashoitolaan ja toimitaan heidän antamien ohjeiden mukaan.

Huoltajat toimittavat mahdolliset reseptillä haetut lääkekuitit, matkakulukorvaukset, muut kulut sekä poliklinkkalaskut koulun kansliaan. Koulusihteeri tekee sähkäisesti tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiään opettajan tai huoltajan antamien tietojen pohjalta. Vakuutusyhtiä maksaa huoltajan maksamat kulut tämän ilmoittamalle tilinumerolle. Huoltajien on syytä huomioida, että vakuutus korvaa ainoastaan julkisen sektorin hoidot.

On myäs tärkeää, että koululla on ajantasalla olevat huoltajien yhteystiedot.

 
Uutelankuja 1  •  96900 Saarenkyl‰  •  puh. 0400-431939  •  www.saarenkoulu.fi
Mainostoimisto Grafu